Forestående hendelser

Ingen forestående hendelser

Vi samarbeider med:

Lmb-grafisk
NMF
Bertnes Brass

Politiattest

Alle korps må ha politiattest fra dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede.

NMF har samarbeidet tett med både Norges Idrettsforbund og andre organisasjoner i Frivillighet Norge som også vurderer å innføre poliitiattest. Målsettingen har vært å få til en ordning som både ivaretar sikkerheten til mindreårige og mennesker med utviklingshemming og hensynet til at det enkelte korps ikke skal nedlesses i for mye ekstraarbeid. I tillegg har det vært viktig å påse at tillitsvalgte føler deres personvern er godt ivaretatt.